تاریخچه مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان خرم آباد در شهریورماه سال 1392  با توجه به مطالعات انجام شده و به منظور ایجاد و تکمیل زیست بوم فناوری و کارآفرینی فی مابین دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی شهرستان خرم آباد  و با حمایت مجموعه مدیران ملی، استانی و شهرستان با بهره مندی از امکانات کارگاهی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان، در بخشی از ساختمان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان افتتاح شد. این مرکز پس از بهره برداری از سایت جدید پارک علم و فناوری در سال 97 به داخل مجموعه پارک علم و فناوری انتقال یافت. مرکز رشد واحدهای فناور درحال حاضر دارای دو ساختمان می باشد که ساختمان اول آن در ساختمان مجتمع خدمات فناوری پارک علم و فناوری لرستان و ساختمان دوم آن بصورت مشترک با  دانشگاه لرستان در ساختمان کتابخانه آن دانشگاه واقع  می باشد. مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد  دارای 53 واحد فناور می باشد که عمدتاً آنها در حوزه های برق، فناوری اطلاعات و ارتباطات، الکترونیک، مکانیک و زیست فناوری مشغول به فعالیت می باشند.

 

 

مدیریت مرکز رشد


 مدیر مرکز: سامان غلامرضائی

تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تلفکس: 06633402540-داخلی106

khiinfo@lstp.irایمیل:

 

 

کارشناس مرکز رشدکارشناس مرکز: محمد حسین سپهوند

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

تلفکس: 06633402540-داخلی106

khiinfo@lstp.irایمیل: