مرکز رشد (Incubator) مرکزی است که با ارائه خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه واحدهای فناور نوپا یا تازه تاسیس توسط کارآفرینان و نوآوران که با اهداف اقتصادی در زمینه­ های فناورانه و نوآورانه فعالیت می کنند، پشتیبانی می کند. شرکت­های نوپا که با هدف توسعه فناوری آغاز به فعالیت می­ نمایند، عموماً مجموعه های كوچكی هستند که  در عین حال دارای نقش مؤثری در رونق اقتصادی، تولید فناوری و به تبع آن كارآفرینی دارند. توسعه این شرکت­ها در گرو ایجاد زیرساخت­های لازم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت می­باشد. ایجاد مراكز رشد با هدف كاهش موانع و كاستن عوامل بازدارنده فعالیت­های آغازین شرکتهای فناور نوپا میباشد. این مراكز با پشتیبانی ­های لازم و ارائه خدمات حمایتی، نقش مؤثری در شکل­ گیری و بالندگی و در نتیجه افزایش ضریب موفقیت این واحدها خواهند داشت.